𝐃𝐑.𝐁𝐈𝐎𝐇𝐄𝐑𝐁 – 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 Đ𝐔𝐀 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐀́𝐂! 

 𝐃𝐑.𝐁𝐈𝐎𝐇𝐄𝐑𝐁 – 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 Đ𝐔𝐀 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐀́𝐂!
  •  Đầu tháng 12, hãng mỹ phẩm uy tín DR.BIOHERB đã chính thức ký kết hợp tác với gần 20 nhà phân phối và đại lý hàng đầu. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới, mở ra những cơ hội lớn cho sự hợp tác bền vững và mang lại nhiều giá trị cho cả hai bên.
𝐃𝐑.𝐁𝐈𝐎𝐇𝐄𝐑𝐁 – 𝐍𝐆𝐔𝐎̂̀𝐍 𝐆𝐎̂́𝐂 𝐓𝐔̛̀ 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍, 𝐋𝐀̀𝐍 𝐃𝐀 𝐓𝐔̛̣ 𝐍𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐁𝐎̛̉𝐈 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐈!
𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 – 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 – 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆:
  •  Dr.BioHerb cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe và làm đẹp. Chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đội ngũ đối tác, nhà phân phối, và đại lý để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐁𝐄̂̀𝐍 – Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆!
  •  Dr.BioHerb và các đối tác đã, đang và sẽ tiếp tục hành trình chung, đồng hành bền chặt, để mỗi bước đi đều là sự thành công, là sức khỏe và vẻ đẹp cho mọi người.
 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐃𝐑.𝐁𝐈𝐎𝐇𝐄𝐑𝐁, 𝐇𝐀̃𝐘 𝐓𝐀̣𝐎 𝐍𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐌𝐎̛́𝐈 – 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟐 𝐀𝐍 𝐋𝐀̀𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐕𝐄̣𝐍!